Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

AKSARAY’DA AVCILARA EĞİTİM VE AVCILIK BELGELERİ VERİLDİ.

Ağustos 11, 2016

AKSARAY’DA AVCILARA EĞİTİM VE AVCILIK BELGELERİ VERİLDİ.

4915 sayılı KaraAvcılığı Kanunu ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri hakkındakanun, ülkemizin av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi veyönetimi ile avlakların tesis edilmesi, avcılığın organizasyonu, düzenlenmesive kontrolü yetkilerini Bakanlığımıza vermiştir. Bu itibarla yaban hayatıkaynaklarımız ve bu kaynakların barındırdığı biyolojik çeşitliliğin korunması,geliştirilmesi, milli ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere intikaliBakanlığımızın titizlikle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir.


Orman ve Suİşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğüne bağlı Aksaray Şube Müdürlüğümüz veHalk Eğitim Müdürlüklerince 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2016yılı 5. Avcı Eğitim Kursu, Aksaray ili Merkez İlçesinde açılmış olup,Avcı Eğitim Kursunda 27 kursiyer eğitim görmüş ve kurs sonunda 27 kursiyerbaşarılı olarak avcılık kurs bitirme belgesi düzenlenmiştir.